zondag 27 juni 2010

Installatie ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs 2010

Naar verwachting ligt de nieuwe ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs in september 2010 in de winkel. Nu tonen wij u alvast de installatie van de software op uw computer. De installatie verschilt niet veel van die van eerdere versies.

dinsdag 4 mei 2010

Vaarbewijs verplicht tijdens militaire oefening

Op 15 juli 2009 kwamen tijdens een militaire oefening twee snelle boten van het Nederlandse leger in aanvaring. Daarbij raakte een van de opvarende zwaar gewond aan zijn gezicht. Uit de behandeling van deze zaak voor de Militaire kamer van het Gerechtshof in Arnhem kunnen diverse conclusies worden getrokken.

Aanvaring
Tijdens een oefening haalde aan snelle motorboot een andere snelvarende motorboot in. Na de inhaalmanoeuvre heeft het sneller varende schip twee keer de koers de andere snelle boot gekruisd met als doel golven te maken en het andere schip zo te dwingen vaart te minderen. De tweede keer dat de snelle boot de koers wilde kruisen viel de motor echter uit, waarop het schip stil viel en werd aangevaren door de andere boot. Daarbij viel een bemanningslid van het stilgevallen schip overboord en kwam met zijn gezicht tegen de draaiende schroef van het andere schip. Hierbij liep hij zwaar letsel op, waarvan hij nog steeds aan het herstellen is.

Uitspraak
De militaire rechter acht de bestuurder/schipper van het stilgevallen schip verantwoordelijk voor het ongeluk.

Lering
Tijdens de behandeling van deze zaak kwamen een aantal zaken aan de orde.

De verdachte schipper kon na de aanvaring geen geldig vaarbewijs tonen. Toch acht de rechtbank niet voldoende bewezen dat hij niet over een geldig vaarbewijs beschikt. Kennelijk vindt de rechtbank het in geval van een ongeluk voldoende als de schipper later kan aantonen wel degelijk over een geldig vaarbewijs te beschikken.

Verder kom duidelijk naar voren dat ook tijdens een militaire oefening de betreffende vaarreglementen (BPR) gelden en dat een vaarbewijs verplicht is omdat het snelvarende schepen ging. Dus ook militairen moeten altijd een klein vaarbewijs hebben als zij met snelvarende of grotere militaire schepen varen. En ook tijdens een oefening worden zij geacht zich aan de vaarregels te houden voor zover de oefening op openbaar toegankelijk water plaats heeft.

Verder komt in deze rechtzaak het begrip 'goed zeemanschap' ter sprake. Volgens de rechter heeft de verantwoordelijke schipper geen goed zeemanschap getoond door willens en wetens vlak voor het andere schip langs te varen. Hiermee heeft hij zichzelf, zijn opvarenden, zijn schip en de opvarende van het andere schip bewust in gevaar gebracht en ontnam hij de andere schipper de mogelijkheid om een aanvaring te voorkomen.
De verdediging bracht daar tegen in dat de verantwoordelijke schipper wist wat hij deed en bewust voor het andere schip wilde langsvaren. De rechter was daarin echter erg duidelijk, dat weten wat je doet niet voldoende is om te spreken van goed zeemanschap, maar dat goed zeemanschap er juist op gericht is een ongeluk te voorkomen en te voorkomen dat je in gevaarlijke situaties terechtkomt. Dus bewust een risico nemen hoort niet tot goed zeemanschap.

zondag 2 mei 2010

Vaarwinkel boekt flinke omzetstijging

Ten opzichte van 2009 boekt onze online Vaarwinkel een bijna 75% hogere omzet over de eerste vier maanden van 2010. Sinds het begin van Vaarwinkel was er steeds sprake van dubbele groeicijfers en wij prijzen ons gelukkig dat dit nog steeds doorzet.

De kern van de Vaarwinkel bestaat nog steeds uit "klassiekers" als de ANWB boeken en cd's voor het klein vaarbewijs en marifonie. Maar ook artikelen als de vaarregels en bijvoorbeeld de ANWB waterkaarten en de Hydrografische zeekaarten dragen tegenwoordig substantieel bij aan de omzet.

Vaarwinkel is de enige webwinkel gespecialiseerd in lesmateriaal voor de watersport en scheepvaart. Vaarwinkel is een handelsnaam van Promanent b.v..