donderdag 1 maart 2012

Examentraining op uw iPhone

Promanent heeft haar software voor examentraining 'vertaald' naar de populaire iPhone van Apple. Daarmee is het nu mogelijk om overal te oefenen, mits u uw iPhone tenminste bij u heeft. Wij zijn nu druk bezig om voor elk onderwerp waarvoor wij al software uitbrengen een aparte iPhone App te maken. De eerste twee zijn inmiddels leverbaar in de iTunes winkel van Apple.
Met de iPhone app ‘Examentraining Basis Marifonie’ kunt u oefenen voor het examen voor het Basiscertificaat Marifonie. Het Basiscertificaat Marifonie is het officiele bedieningscertificaat om een binnenvaart marifoon te kunnen gebruiken. Dit bedieningscertificaat heeft u nodig als u een marifoon en/of AIS zend- en ontvanginstallatie aan boord van uw schip heeft en is bedoeld voor zowel plezier- als beroepsvaart. Als u de marifoon alleen gebruikt op de binnenwateren kunt u volstaan met het basiscertificaat. Klik hier ...
Met de iPhone app ‘Examentraining GMDSS’ kunt u oefenen voor het examen Module GMDSS ter verkrijging van het bedieningscertificaat Marcom-B. Met de Module GMDSS samen met het Basiscertificaat Marifonie krijgt u het certificaat Marcom-B. Dit certificaat is het officiele bedieningscertificaat om een zogenaamde zeevaart marifoon te kunnen gebruiken. Dit bedieningscertificaat heeft u nodig als u een marifoon en/of AIS zend- en ontvanginstallatie aan boord van uw schip heeft en is bedoeld voor zowel plezier- als beroepsvaart. Klik hier ...