donderdag 17 januari 2013

Voortgang Vaaratlas voor Tomtom en Garmin

Onze vaste lezers weten dat wij druk bezig zijn om voor het komende seizoen twee nieuwe programma's te maken. Samen met de ANWB werken wij aan een digitale versie van de ANWB Waterkaarten voor gebruik op de computer (Windows). En daarnaast werken wij ook aan een nieuwe versie van de Vaaratlas voor gebruik op autonavigatiesystemen van Tomtom en Garmin. Biede programma's zijn op een haar na gereed, maar de laatste loodjes wegen wel zwaar. Wij zijn in ieder geval erg blij dat het lukt om rechtstreeks uit onze software naar de verschillende kastjes van Tomtom en sinds deze week ook naar Garmin te schrijven. Dus zonder tussenkomst van andere tools kunt u straks voor de watersporter relevante POI op uw autonavigatiesysteem zetten. POI staat voor Points of Interest. POI of Nuttige Plaatsen worden op een autonavigatiesysteem op de kaart met een icoon weergegeven en de meeste systemen kunnen ook extra informatie bij deze punten tonen. POI die voor de watersporter interessant zijn kunnen bijvoorbeeld de locaties van tonnen en boeien zijn, maar ook een terras van een cafe langs het water of het adres van een servicestation voor buitenboordmotoren. Het is onze insteek om met de nieuwe Vaaratlas dus POI te leveren die zowel in de auto voor u bruikbaar zijn, maar ook als u de autonavigatie aan boord neemt u helpen om de weg te vinden.

Het is niet de bedoeling dat de autonavigatie daarmee een vervanging wordt voor de vaarkaart; de informatie wordt immers getoond op de standaard kaart die in uw navigatiesysteem aanwezig is en die toont wel het water, maar bijvoorbeeld geen dieptelijnen. Wel bieden wij de watersporter straks met de nieuwe Vaaratlas de mogelijkheid uw kastje uit de auto ook buiten de auto te gebruiken en zo dus meer nut uit uw systeem te halen.